Shakespeare geïdentificeerd als het getal π (pi)

20 apr

De naam Shakespeare is een dekmantel voor een groep wetenschappers / filosofen rond 1600. Shakespeare is als codenaam verwerkt in het gedicht op de titelpagina van de na ‘Shakespeare’s’ dood uitgegeven verzamelde werken, de zgn. ‘First Folio’. Die code betekent ‘squaring the … Read More »

Monetaire hervorming; nieuwe versie SFL-werkdocument

11 mrt

Om het functioneren van het huidige financieel-economische bestel te begrijpen en tot een wezenlijk beter alternatief te komen, is een systeem-dynamisch model ontwikkeld waarmee de wisselwerking tussen de reële economie en het financiële bestel wordt beschreven. De bij deze studie … Read More »