Welkom !

Welkom op de website van Klaas van Egmond, hoogleraar Geowetenschappen (in het bijzonder Milieukunde en Duurzaamheid) aan de Universiteit Utrecht. De website geeft zowel publicaties en interviews weer op het gebied van duurzaamheid in het algemeen, als van de onderliggende deelterreinen sociaal-cultureel (people), milieu (planet) en financieel-economisch (profit).

Actueel:

35 jaar marktwerking repareren; Trouw 2 nov. 23

Klimatologen en klimaatsceptici; NRC 13 okt 23

De puzzelstukjes van het stikstofprobleem vallen op hun plek   AD 10 maart 2023

De Digitale Euro behoort tot de Rechten van de Mens; Financieel Dagblad 23 jan 2023

De digitale euro ; Financieel Dagblad 18 nov 2022 

Artikel in Volzin:  Het Grote Misverstand           

Wereldbeelden-monitor; verken je eigen wereldbeeld

Podcasts

Gesprek met psychiater Dirk de Wachter en bariton Thomas Hampson

De Verleiders; Homo Universalis en het moreel kompas

De Nieuwe Wereld 9 dec 2020

De Nieuwe Wereld  26 juni 2021

Pakhuis de Zwijger; Hoe laten we ons geld groen werken

Meest recente boek:

Homo Universalis; moreel kompas voor een nieuwe Europese renaissance


For English visitors:
Welcome to the website of Klaas van Egmond, professor in Geosciences (Environment and Sustainability) at Utrecht University, the Netherlands.  The website presents publications and interviews on both sustainability in general and the underlying  social-cultural (people) , environmental (planet) and financial-economic (profit) subdomains.

The book Sustainable Civilization is published August 2014 by Palgrave Macmillan. For English language publications, presentations and interviews, see the English page.