Welkom !

Welkom op de website van Klaas van Egmond, hoogleraar Geowetenschappen (in het bijzonder Milieukunde en Duurzaamheid) aan de Universiteit Utrecht. De website geeft zowel publicaties en interviews weer op het gebied van duurzaamheid in het algemeen, als van de onderliggende deelterreinen sociaal-cultureel (people), milieu (planet) en financieel-economisch (profit).

Actueel:

3A4-Samenvatting: Hervorming van het Europese Financiële bestel

Hervorming van het Europese financiële bestel; International Review Financial Analysis

35 jaar marktwerking repareren; Trouw 2 nov. 23

Klimatologen en klimaatsceptici; NRC 13 okt 23

De puzzelstukjes van het stikstofprobleem vallen op hun plek   AD 10 maart 2023

Artikel in Volzin:  Het Grote Misverstand           

Wereldbeelden-monitor; verken je eigen wereldbeeld

Podcasts

Gesprek met psychiater Dirk de Wachter en bariton Thomas Hampson

Meest recente boek:

Homo Universalis; moreel kompas voor een nieuwe Europese renaissance


For English visitors:
Welcome to the website of Klaas van Egmond, professor in Geosciences (Environment and Sustainability) at Utrecht University, the Netherlands.  The website presents publications and interviews on both sustainability in general and the underlying  social-cultural (people) , environmental (planet) and financial-economic (profit) subdomains.

The book Sustainable Civilization is published August 2014 by Palgrave Macmillan. For English language publications, presentations and interviews, see the English page.