Agenda

Symposium 3 september 2022 Antropia Zeist; ‘Het Nieuwe Goud’

De zich nu opstapelende maatschappelijke problemen kunnen alleen maar worden opgelost door verandering van ons mens- en wereldbeeld. Antroposofen, Theosofen en Rozenkruisers bepleiten daarom de terugkeer naar het veel completere mensbeeld waarover we het al sinds mensenheugenis met elkaar eens zijn; opgeven via www.hetnieuwegoud.nl

Zie ook het artikel in Volzin (aug 2022) : Het Grote Misverstand