Curriculum – Contact

Contact     mail:  n.d.vanegmond@uu.nl                      mobiel:  06-55 39 04 05

Universiteit Utrecht contact

Prof ir N.D. (Klaas) van Egmond heeft in Wageningen levensmiddelentechnologie gestudeerd en is sinds 1972 milieuonderzoeker geweest, de eerste jaren op het gebied van luchtverontreiniging. Hij heeft gewerkt en gepubliceerd op het gebied van monitoring en modellering van luchtkwaliteit van lokale tot Europese schaal. Na binnen het RIVM verschillende jaren leiding te hebben gegeven aan het luchtonderzoek en het bodem- en wateronderzoek, was hij vanaf 1988 als directeur Milieu verantwoordelijk voor het RIVM-milieuonderzoek als geheel. Van 2004 tot 2008 was hij directeur van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), zoals dat uiteindelijk tot zelfstandig en onafhankelijk planbureau was uitgegroeid. Het planbureau (thans Planbureau voor de Leefomgeving genaamd) adviseerde het kabinet op het gebied van milieu-, natuur- en duurzaamheidsvraagstukken.

Na reeds langere tijd als bijzonder hoogleraar Milieukunde reeds aan de Universiteit van Utrecht verbonden te zijn geweest, werd Klaas van Egmond in 2008 benoemd tot full time faculteitshoogleraar Geowetenschappen. Sinds 2011 is hij nog als emeritus hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid aan de universiteit verbonden.

Van 2012 tot 2016 was hij kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER). Samen met collega Herman Wijffels is hij initiatiefnemer van het Sustainable Finance Lab, een denktank van economen die zich richt op het begrijpen van de financiële crisis en het formuleren van duurzame oplossingen. Klaas van Egmond vervult tevens verschillende bestuursfuncties onder meer voor het KNMI en als bestuurslid van het NatuurCollege.

Eind 2011 heeft de Vereniging van Milieuprofessionals, de VVM, hem de Rachel Carson Oeuvreprijs toegekend. In 2015 ontving hij de Wubbo Ockels Brandaris prijs voor moed, volharding en verbeeldingskracht op zijn vakgebied.

Na zich decennia lang te hebben verdiept in de milieu-technische kanten van de milieu- en duurzaamheidsproblematiek houdt Klaas van Egmond zich vooral sinds zijn emeritaat in 2011 in toenemende mate bezig met de filosofische, sociaal-culturele en de financieel-economische  kanten van het vraagstuk. Hij heeft daarover verschillende boeken gepubliceerd; ‘Een Vorm van Beschaving’ ( Christofoor 2010; 3e druk 2013), Sustainable Civilization.(Palgrave Macmillan, 2013) en meer recent Homo Universalis; moreel kompas voor een nieuwe Europese renaissance (de Geus, 2019).

Contact     mail:  n.d.vanegmond@uu.nl                     mobiel:  06-55 39 04 05