Shakespeare geïdentificeerd als het getal π (pi)

20 Apr
Zaterdag 23 april werd de 400ste sterfdag van Shakespeare herdacht maar op de titelpagina van zijn verzameld werk (First Folio 1623) wordt de lezer uitgelegd dat ’ Shakespeare’ het getal π is, de evenredigheid tussen omtrek en diameter van een cirkel....
Lees verder »

Monetaire hervorming; nieuwe versie SFL-werkdocument

11 Mrt
Om het functioneren van het huidige financieel-economische bestel te begrijpen en tot een wezenlijk beter alternatief te komen, is een systeem-dynamisch model ontwikkeld waarmee de wisselwerking tussen de reële economie en het financiële bestel wordt beschreven. De bij deze studie...
Lees verder »