Welkom !

Welkom op de website van Klaas van Egmond, hoogleraar Geowetenschappen (in het bijzonder Milieukunde en Duurzaamheid) aan de Universiteit Utrecht. De website geeft zowel publicaties en interviews weer op het gebied van duurzaamheid in het algemeen, als van de onderliggende deelterreinen sociaal-cultureel (people), milieu (planet) en financieel-economisch (profit).

Actueel:

Werkdocument; Politiek van de Menselijke Maat

Terug naar Maastricht; Financieel Dagblad 7 mei 2020

Nu de Grenzen aan de Groei zijn bereikt; Volkskrant 29 10 2019.

Recent; nieuw boek

Homo Universalis; moreel kompas voor een nieuwe Europese renaissance


For English visitors:
Welcome to the website of Klaas van Egmond, professor in Geosciences (Environment and Sustainability) at Utrecht University, the Netherlands.  The website presents publications and interviews on both sustainability in general and the underlying  social-cultural (people) , environmental (planet) and financial-economic (profit) subdomains.

The book Sustainable Civilization is published August 2014 by Palgrave Macmillan. For English language publications, presentations and interviews, see the English page.