Welkom !

Welkom op de website van Klaas van Egmond, hoogleraar Geowetenschappen (in het bijzonder Milieukunde en Duurzaamheid) aan de Universiteit Utrecht. De website geeft zowel publicaties en interviews weer op het gebied van duurzaamheid in het algemeen, als van de onderliggende deelterreinen sociaal-cultureel (people), milieu (planet) en financieel-economisch (profit).

Actueel:

NRC 10 aug 2021; Klimaatbeleid

Volkskrant 15 juni 2021

Concept Regeerakkoord 2021

Analyse Verkiezingsprogramma’s 2021

Podcasts

Over de klimaatcrisis en onze samenleving

De Verleiders; Homo Universalis en het moreel kompas

De Nieuwe Wereld 9 dec 2020

De Nieuwe Wereld  26 juni 2021

Pakhuis de Zwijger; Hoe laten we ons geld groen werken

Meest recente boek:

Homo Universalis; moreel kompas voor een nieuwe Europese renaissance


For English visitors:
Welcome to the website of Klaas van Egmond, professor in Geosciences (Environment and Sustainability) at Utrecht University, the Netherlands.  The website presents publications and interviews on both sustainability in general and the underlying  social-cultural (people) , environmental (planet) and financial-economic (profit) subdomains.

The book Sustainable Civilization is published August 2014 by Palgrave Macmillan. For English language publications, presentations and interviews, see the English page.