Shakespeare geïdentificeerd als het getal π (pi)

20 apr

De naam Shakespeare is een dekmantel voor een groep wetenschappers / filosofen rond 1600. Shakespeare is als codenaam verwerkt in het gedicht op de titelpagina van de na ‘Shakespeare’s’ dood uitgegeven verzamelde werken, de zgn. ‘First Folio’. Die code betekent ‘squaring the circle’, ofwel de opgave om het materiële (het vierkant) met het geestelijke (de cirkel) te verbinden. Op die titelpagina wordt ‘Shakespeare’ namelijk gelijk gesteld met het getal π, de evenredigheid tussen de omtrek van een cirkel en zijn diameter.

Tegen de achtergrond van de toenmalige opvattingen is dat niet verbazingwekkend. In de Noord-Europese Renaissance, waar de ‘Shakespeare’-auteur of auteurs deel van uitmaakten, was de ‘kwadratuur van de cirkel (squaring the circle) een centraal thema.

Video:


Artikelen:

Monetaire hervorming; nieuwe versie SFL-werkdocument

11 mrt

Om het functioneren van het huidige financieel-economische bestel te begrijpen en tot een wezenlijk beter alternatief te komen, is een systeem-dynamisch model ontwikkeld waarmee de wisselwerking tussen de reële economie en het financiële bestel wordt beschreven. De bij deze studie gekozen uitgangspunten en geformuleerde conclusies zijn die van de auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijze de opvattingen van het SFL.

Monetaire hervorming; de mogelijkheid van een gezond financieel-economisch bestel; werkdocument Sustainable Finance lab, mei 2016

Er is ook een losse samenvatting:
Samenvatting werkdocument Sustainable Finance lab, mei 2016

Voor meer financieel-economisch klik hier.