Monetaire hervorming; nieuwe versie SFL-werkdocument

11 mrt

Om het functioneren van het huidige financieel-economische bestel te begrijpen en tot een wezenlijk beter alternatief te komen, is een systeem-dynamisch model ontwikkeld waarmee de wisselwerking tussen de reële economie en het financiële bestel wordt beschreven. De bij deze studie gekozen uitgangspunten en geformuleerde conclusies zijn die van de auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijze de opvattingen van het SFL.

Monetaire hervorming; de mogelijkheid van een gezond financieel-economisch bestel; werkdocument Sustainable Finance lab, mei 2016

Er is ook een losse samenvatting:
Samenvatting werkdocument Sustainable Finance lab, mei 2016

Voor meer financieel-economisch klik hier.