Shakespeare geïdentificeerd als het getal π (pi)

20 apr

De naam Shakespeare is een dekmantel voor een groep wetenschappers / filosofen rond 1600. Shakespeare is als codenaam verwerkt in het gedicht op de titelpagina van de na ‘Shakespeare’s’ dood uitgegeven verzamelde werken, de zgn. ‘First Folio’. Die code betekent ‘squaring the circle’, ofwel de opgave om het materiële (het vierkant) met het geestelijke (de cirkel) te verbinden. Op die titelpagina wordt ‘Shakespeare’ namelijk gelijk gesteld met het getal π, de evenredigheid tussen de omtrek van een cirkel en zijn diameter.

Tegen de achtergrond van de toenmalige opvattingen is dat niet verbazingwekkend. In de Noord-Europese Renaissance, waar de ‘Shakespeare’-auteur of auteurs deel van uitmaakten, was de ‘kwadratuur van de cirkel (squaring the circle) een centraal thema.

Video:


Artikelen: